Bohužel, na vzdělávací program:

19-43-11-02 - Mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků Začínající učitel

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.
     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena