Bohužel, na vzdělávací program:

C38-09-11-192-34 - Studium pedagogiky pro pedagogy VČ vykonávající dílčí přímou pedagog. činnost SPVČ 40 - DDM Smetanka, Nový Bor - Olga Koutná

se již nelze přihlásit. Program byl v tomto pololetí zrušen.
     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena