DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Hudební improvizace ve výuce klávesových nástrojů Prof. MgA. A. Vlasáková - klavírní seminář Litvínov
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-14215/2018-1-551
Číslo programu:G29-07-16-192
Datum konání:6. října 2019
Čas konání:10:00–16:00
Místo konání:Základní umělecká škola Litvínov, Podkrušnohorská 1720, okres Most, Podkrušnohorská, Litvínov
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Prof. MgA. Alena Vlasáková
Organizační garant:Petr Soukal, petr.soukal@npi.cz, 703 408 091
Poplatek:400,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé ZUŠ a SUŠ


Popis programu

Účastníci získají zkušenosti, jak rozšířit metodiku výuky hry na klávesové nástroje o metodu hudební improvizace a začlenit ji do své pedagogické praxe jako prostředek vedoucí k naplňování kompetence žáka samostatně volit a užívat prostředky ve vlastním tvořivém uměleckém vyjádření. Součástí semináře je aktivní zapojení účastníků do praktických ukázek klavírní improvizace klasické i jazzové (dle zájmu také hrou na elektronické klávesové nástroje), získání potřebných informací a elementárních postupů vhodných k tvorbě harmonie, melodie, stylizace, metricko-rytmické stavby v malé písňové formě a bluesové 12-ti taktovce. Do nabízené metodiky improvizace je implementovaná také motivační strategie, práce s chybou a sebehodnocení žáka. Část semináře je věnována ukázkám s vybranou instruktivní literaturou.Doporučená literatura a další informační zdroje

Emonts, F.: Evropská klavírní škola
Grindea, C: We make our own Music
Harris, P.: Hra z listu
Marcolová, J.: Klavírní improvizace
Oplištilová, I. – Hančilová, Z.: Klavihrátky
Průšová, Z. – Janžurová, Z.: S písničkou u klavíru
Vlasáková, A: Klavírní pedagogikaNa tento vzdělávací program se již nelze hlásit