DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Jak hodnotit a klasifikovat žáky-cizince v předmětu český jazyk na SŠ Program je zdarma, proto není vhodný pro šablony.
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-14215/2018-1-551
Číslo programu:F83-04-12-192
Datum konání:23. září 2019
Čas konání:9.00 - 15.00
Místo konání:NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Místnost:
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.
Organizační garant::Mgr. Jana Nováková, jana.novakova@npi.cz, tel.: 222 122 319, 773 157 409

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol


Popis programu

1. Hodnocení a klasifikace žáků-cizinců z českého jazyka a literatury v českém středním školství podle současné legislativy.
2. Doporučený postup při hodnocení a klasifikaci diktátů a pravopisných cvičení žáků-cizinců v předmětu český jazyk a literatura na střední škole - ukázky žákovských prací a praktický nácivk jejich oprav a hodnocení účastníky semináře.
3. Doporučený postup při hodnocení a klasifikaci slohových prací žáků-cizinců v předmětu český jazyk a literatura na střední škole - ukázky žákovských slohových prací a praktický nácvik jejich oprav a hodnocení účastníky semináře.
4. Doporučený postup při hodnocení a klasifikaci žáků-cizinců v literární složce předmětu český jazyk a literatura na střední škole - náměty pro práci s pohádkou, povídkou a pověstí v multikulturní třídě.
5. Závěr - diskuse k problematice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 Doporučená literatura a další informační zdroje

Doleží, L. (Ed.): Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince (2. st. ZŠ a SŠ). Příručka pro lektorky a lektory. Praha: AUČCJ 2016, 76 s. ISBN 978-80-270-1054-7.
Šindelářová, J. - Škodová, S.: Čeština jako cílový jazyk ll. Praha: MŠMT 2013, 184 s. ISBN 978-80-87601-18-1.
Šindelářová, J.: Sociokulturní kompetence pro pracovníky škol a školských zařízení. E-learningový kurz. Ústí nad Labem.: PF UJEP (dostupný na www.sociokultur.ujep.cz).
Šindelářová, J.: Doporučené učebnice pro výuku žáků-cizinců na středních školách. Praha: MŠMT (dostupné na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/test).Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena