Bohužel, na vzdělávací program:

F26-01-16-192 - Právní vědomí vychovatele ŠD

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.
     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena