Bohužel, na vzdělávací program:

L50-51-15-192 - Individuální vzdělávací plán pro nadaného žáka

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.
     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena