Bohužel, na vzdělávací program:

A36-03-15-192-01 - Kreativní techniky a nástroje pro kariérové vzdělávání

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.
     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena