DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Podpora začínající ředitelky mateřské školy MAP II
Číslo programu:I28-01-14-191
Datum konání:únor 2019 - říjen 2019
Místo konání:NIDV Plzeň, Čermákova 18
Počet hodin:60 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Alena Hynková, MBA,
Bc. Eva Brabcová,
Mgr. Jitka Adamová,
Ing. Bc. Eva Fanfulová,
Mgr. Mgr. Jaroslava Vatalová,
Ivana Egermaierová
Organizační garant::PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D., ladislava.slajchova@npi.cz, tel.: , 731 503 744
Poplatek:92300,- Kč


Komu je program určen

ředitelům škol a školských zařízení, - MŠ


Popis programu

Cílem programu je maximálně a komplexně podpořit nově nastupující ředitelky mateřských škol  prostřednictvím prezenčních seminářů a odborných diskuzí, stejně jako poskytnutím individuální pomoci ze strany přidělené uvádějící ředitelky-mentorky.

V rámci seminářů budou probíhat odborné přednášky a workshopy z oblastí řízení školy jako instituce, řízení pedagogického procesu a vedení lidí. Prostor bude věnován také diskuzi, sdílení inspirativní praxe a argumentačně podpořené výměně názorů.

Každá ze začínajících ředitelek získá další odbornou pomoc od "svojí" uvádějící ředitelky-mentorky v celkovém rozsahu 30 hodin. Forma podpory bude záviset na individuální potřebě každé účastnice (osobní setkání, telefonická či elektronická konzultace).

Uvádějící ředitelky povedou záznamy o poskytované pomoci, který se stane podkladem pro průběžné supervize i závěrečnou reflexi. Zároveň bude uvádějícím ředitelkám v průběhu programu nabídnuta účast na  supervizním setkání (celkem 2x).

Celý program adaptace začínajících ředitelek MŠ ubde ukončen reflektivním setkáním všech aktérů, tj. zástupce projektového týmu MAP Plzeň, zřizovatel, ČŠI, začínající ředitelky, uvádějící ředitelky, NIDV.

Časový harmonogram:

Prezenční semináře (únor - červen 2019), přehled témat:

1. Kultura osobního projevu (2x 4 vyučovací hodiny) - 13. 2. a 20. 2. 2019, 13:30 - 16:30 hodin.

2. Kvalita předškolního vzdělávání - model Kvalitní školy, výsledky inspekční činnosti (4 vyučovací hodiny) - 13. 3. 2019, 8:30 - 12:00 hodin.

3. Řízení pedagogického procesu - vzdělávací nabídka školy, RVP a ŠVP, vč. InspIS (4 vyučovací hodiny) - 27. 3. 2019, 8:30 - 12:00 hodin.

4. Aktuální změny školské legislativy - výklady novel stěžejních školských právních předpisů (4 vyučovací hodiny) - 2. 4. 2019, 8:30 - 12:00 hodin.

5. Finanční řízení školy - finanční toky, pravidla financování, aktuální změny, výkaznictví (4 vyučovací hodiny) - 23. 4. 2019, 8:30 - 12:00 hodin.

6. Kulatý stůl "Začínáme" - moderovaná diskuze (2x 2 vyučovací hodiny) - 7. 5. 2019, ....

Uvádění, únor - září 2019:

Poskytování odborné pomoci začínajícím Ř MŠ ze strany uvádějících Ř MŠ v celkovém rozsahu 30 hodin. Uvádějící ředitelky povedou záznamy o poskytované pomoci, zároveň jim bude v průběhu programu nabídnuta účast na  supervizním setkání (2x 2 hodiny) - 29. 4. 2019, ....

Závěrečné reflektivní setkání, září 2019:

Vyhodnocení programu proběhne formlou závěrečného relfektivního setkání za přítomnosti všech aktérů, tj. zástupce projektového týmu MAP Plzeň, zřizovatel, ČŠI, začínající ředitelky, uvádějící ředitelky, NIDV. Prezentovány budou i další možnosti profesního rozvoje absolventek programu.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena