Bohužel, na vzdělávací program:

U32-02-22-192 - Rozvoj logického myšlení - předmatematická gramotnost

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.
     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena