DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMUInformace o programu

Název programu:Infopanel pro zřizovatele
Číslo programu:B04-11-19-181
Datum konání:30. května 2018
Čas konání:08.30 - 16.00
Místo konání:NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři: Lektoři APIV,
Lektoři NPI ČR,
Mgr. et Mgr. Martina Friedlová,
Mgr. Daniel Janata
Organizační garant::Mgr. Simona Petrásová, Ph.D., simona.petrasova@npi.cz, tel.: 466 046 138, 775 571 625


Komu je program určen

Zřizovatelé škol


Popis programu

Infopanel pro zřizovatele Vám přinese aktuální a užitečné informace o strategickém řízení a plánování ve školách a v území a také informace o společném vzdělávání - vyjasnění kompetencí, legislativy, financování a sporných momentů v praxi. Předneseny budou aktuální informace z projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v území, včetně aktivit pro další období, poskytneme metodickou podporu k MAP II, seznámíme vás se základními parametry nové výzvy na Šablony II včetně metodické podpory pro žadatele této výzvy. Druhá část bude věnována informacím z projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) se zaměřením na téma ZŘIZOVATEL INKLUZIVNÍ ŠKOLY.

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena