DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:OPRAVNÁ CERTIFIKACE - Hodnotitel ústní zkoušky - Anglický jazyk Rodilí mluvčí
Číslo programu:18-15-12-OÚ-AJ-02
Datum konání:22. března 2018
Čas konání:8.30 - 12.30
Místo konání:NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Počet hodin:4 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Dr. Jana Jílková
Organizační garant::Mgr. Jana Šímová, jana.simova@npi.cz, tel.: 222 122 313, 775 029 950


Komu je program určen
Popis programu

V rámci tohoto vzdělávacího programu mohou zájemci absolvovat opravnou certifikaci pro hodnotitele ústní zkoušky z anglického jazyka. Cílem seminářů pro hodnotitele ústní zkoušky je zajistit odbornou přípravu pedagogických pracovníků pro výkon funkce hodnotitele ústní zkoušky v souladu s § 80 školského zákona.

Doporučená literatura a další informační zdroje

TRNKOVÁ K., KNOTOVÁ D. a CHALOUPKOVÁ L. Málotřídní školy v České republice. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. 197 s. 314. ISBN 978-80-7315-204-8.

TRNKOVÁ K. Možnosti spolupráce málotřídních škol. Učitelské listy [online], Agentura Strom, 2006, roč. 15, č. 5, s. 1-7. ISSN 1210-6313.

TRNKOVÁ K. Rural schools: wrinklers for mayors? European Countryside, Varšava, 2009, roč. 1, č. 2, s. 105-112. ISSN 1803-8417.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena