DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMUInformace o programu

Název programu:Konzultace pro žadatele k výzvám 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II - hromadná MATEŘSKÉ ŠKOLY
Číslo programu:G07-11-17-181-03
Datum konání:27. března 2018
Čas konání:9.00 - 13.00
Místo konání:NIDV Liberec, Masarykova 28
Počet hodin:5 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Pavla Smolová
Organizační garant::Mgr. Pavla Smolová, , tel.: 482 360 516, 770 106 782


Komu je program určen

pedagogům MŠ, ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

Hromadná konzultace je určena pro mateřské a základní školy (MŠ,ZŠ) školní družiny a školní kluby (ŠD, ŠK) a je zaměřena na problematiku věcného (obsahového) nastavení žádostí o dotaci v rámci výzev č. 02_18_063 nebo 02_18_064 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony II) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).  Konzultace je realizována formou semináře a tématem jsou následující oblasti - celý kontext výzvy, časové nastavení, výše podpory, přehled jednotlivých šablon, bagatelní podpora a monitorovací indikátory, sestavení projektu a vazba na výsledky dotazníkového šetření MŠMT. Konzultace je zaměřena také na konkrétní dotazy účastníků v roli potenciálních žadatelů projektu.

Konzultace není věnována zápisu projektové žádosti do elektronické aplikace (IS KP14+), kontakty na konzultanty k této problematice budou v případě potřeby předány.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena