DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Využití nových metod a forem ve výuce dechových nástrojů na ZUŠ Klarinetová dílna se zakončovacím koncertem v sále ZUŠ Jana Hanuše Praha
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15892/2015-1-507
Číslo programu:O02-07-17-181
Datum konání:06. dubna 2018
Čas konání:09.00 - 17.00
Místo konání:Základní umělecká škola Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1 1100, 16900 Praha 6 - Břevnov
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:doc.Mgr. Milan Polák,
MgA. Jan Mach, Ph.D.,
Luboš Lachman
Organizační garant::Mgr. Hana Lipenská, hana.lipenska@npicr.cz, tel.: 482 360 511, 777 496 056
Poplatek:840,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé ZUŠ a SUŠ


Popis programu

Jádrem semináře je praktická metodologie výuky hry na dechové nástroje specifikovaná pro osobité potřeby žáků v základní umělecké škole. Obsah: výuka žáků v přípravném studiu, výuka žáků v I. a II. stupni základního studia, výuka žáků ve studiu pro dospělé, rozšířená výuka - příprava individuálního studijního plánu žáka s rozšířenou výukou, příprava žáka na soutěž, příprava žáka na veřejná vystoupení, výběr vhodné instruktivní a přednesové literatury. Do programu budou efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu se zaměřením na počátky výuky hry na dechové nástroje, na správné držení nástroje, na kvalitu prstové a dechové techniky. Součástí bude aktivní účast učitelů s jejich žáky a využití možnosti vzájemné konzultace konkrétní problematiky. Zvláštním doplněním semináře bude diskuse o výběru vhodného nástroje a jeho příslušenství.Doporučená literatura a další informační zdroje

www.nidv.cz - Projekt Podpora ZUŠ - Metodické materiály - Hra na fétnu, Hra na zobcovou flétnu, Hra na klarinet, Hra na fagot, Hra na hoboj, Hra na trubku, Hra na lesní roh, Hra na pozoun, Hra na tubu, Hra na tenor, Hra na barytonNa tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena