DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMUInformace o programu

Název programu:Konzultace pro žadatele k výzvám 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II (seminář) - určeno SVČ
Číslo programu:G02-11-16-181-01
Datum konání:22. března 2018, 9.00-13.00
Místo konání:NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6
Počet hodin:5 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Irena Koťátková
Organizační garant::Petr Soukal, petr.soukal@npi.cz, tel.: 775 755 024, 775 755 024


Komu je program určen

Ostatní pracovníci ve vzdělávání (zájmové a neformální, NNO apod.), Vedoucí středisek volného času


Popis programu

Seminář je určen pro zástupce Středisek volného času (SVČ)- žadatele o dotaci v rámci výzev č. 02_18_063 nebo 02_18_064 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony II) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).  Je zaměřen na problematiku věcného (obsahového) nastavení žádostí o dotaci. V první části konzultace bude představen celý kontext výzvy, princip projektu realizovaného formou šablon, časové nastavení, výše podpory, přehled jednotlivých šablon, sestavení projektu, bagatelní podpora a vazba na výsledky dotazníkového šetření MŠMT. Ve druhé části programu pak bude prostor pro diskuzi a konkrétní dotazy účastníků v roli potenciálních žadatelů projektu. Konzultace není věnována zápisu projektové žádosti do elektronické aplikace (IS KP14+), kontakty na konzultanty k této problematice budou v případě potřeby předány. Z každého SVČ je možné vyslat na seminář dva zástupce.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena