DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:GDPR srozumitelně a prakticky Implementace na školách - workshop
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-22652/2017-1-929
Číslo programu:E46-01-17-181-02
Datum konání:4. května 2018
Čas konání:09.00 - 14.00
Místo konání:NIDV Liberec, Masarykova 28
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. František Halada, MBA
Organizační garant:Mgr. Hana Lipenská, hana.lipenska@npi.cz, 777 496 056


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

• Základní pojmy aneb mluvme společnou řečí
• Jak souvisí osobní údaje s ochranou soukromí?
• Které právní předpisy upravují ochranu osobních údajů?
• Rychlé zorientování se v předpisech – kde co najdu v zákoně o ochraně osobních údajů a kde v GDPR
• Důležité povinnosti správce a zpracovatele
• Bezpečnost osobních údajů
• Jak zajistit splnění povinností podle GDPR a vyhnout se sankcím?

Tento program je podpořen MŠMT.Požadavek na vstupní kompetence účastníka

začátečníci, učitelé VOŠ

Doporučená literatura a další informační zdroje

Řada učebnic Nuevo Español en Marcha, nakladatelství SGEL.

Učivo bude doplněno vlastními výukovými materiály lektora a didaktickými karetními s deskovými hrami.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit