DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů na ZUŠ Hudební hry a nová učebnice hudební nauky - lektor Cyril Kubiš
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15892/2015-1-507
Číslo programu:O04-07-21-181
Datum konání:28. března 2018
Čas konání:9.00 - 15.00
Místo konání:ZUŠ Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:MgA. Cyril Kubiš, Ph.D.
Organizační garant::Dagmar Sobotková, dagmar.sobotkova@npi.cz, tel.: , 731 503 728
Poplatek:650,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé ZUŠ a SUŠ


Popis programu

Jádrem semináře je praktická metodologie výuky hudebně teoretických předmětů specifikovaná pro osobité potřeby žáků v základní umělecké škole. Obsah: odlišnost výuky v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia, ve studiu pro dospělé, rozšířená výuka - příprava žáků s rozšířenou výukou na přijímací zkoušky na konzervatoř, uplatnění aktivizačních prvků ve výuce včetně hudebně teoretických výukových programů do PC. Do programu budou podle potřeby efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu se zaměřením na techniku zvukového záznamu a tvorbu hudby na PC. Součástí bude ukázková hodina výuky se žákem či se skupinou žáků. Je tedy uplatněn princip aktivní účasti učitelů s jejich žáky a princip vzájemné konzultace konkrétní problematiky. Zvláštním doplněním semináře bude např. problematika dějin hudby, stylové interpretace, poučené percepce hudebního díla.Doporučená literatura a další informační zdroje

www.nidv.cz - Projekt Podpora ZUŠ - Metodické materiály - Hudební naukaNa tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena