DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Identifikace a rozvoj nadaných dětí v MŠ
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15779/2016-1-522
Číslo programu:V88-51-20-181
Datum konání:26. března 2018
Čas konání:10.00 - 15.00
Místo konání:NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. René Gavlas,
Mgr. Dana Havlová
Organizační garant::Ing. Martina Jatzková, DiS., martina.jatzkova@npi.cz, tel.: 596 120 454, 770 106 778


Komu je program určen

pedagogům MŠ, učitelé MŠ


Popis programu

Program vychází z aktuálních vědeckých poznatků o vývoji dětského mozku v předškolních letech a důležitosti věnovat se rozvoji nadání dětí již v tomto věku. Informace o metodách identifikace, vzdělávacích potřebách a možnostech rozvoje nadaných dětí. Program se také zaměří na formy práce s nadanými dětmi, představí inovativní a alternativní postupy. Představení institucí a programů pro rozvoj MŠ dětí v ČR. Na základě získaných poznatků mohou účastníci začít budovat ve své mateřské škole systém péče o nadání.

Obsahově je vzdělávací program zaměřen na témata a okruhy: 1. vývoj mozku dítěte. 2. Proč je důležité identifikovat a rozvíjet nadané děti. 3. Vliv MŠ na rozvoj nadání. 4. Formy nadání a talentu. 5. Způsoby identifikace nadání. 6. Specifické potřeby ND, nejčastější chyby. 7. Formy práce s ND. 8. Přehled institucí, organizací a jejich aktivit pro ND.Požadavek na vstupní kompetence účastníka

začátečníci

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena