DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Hra na elektrickou kytaru Luboš Andršt, Blues in Jazz - Jazz in Blues
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-1298/2016-1-108
Číslo programu:R88-07-16-181
Datum konání:8. března 2018
Čas konání:10.00 - 16.00
Místo konání:ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Luboš Andršt
Organizační garant::Petr Soukal, petr.soukal@npicr.cz, tel.: 775 755 024, 475 207 081
Poplatek:750,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé ZUŠ a SUŠ


Popis programu

Seminář řeší nedostatek informací a pedagogické praxe při zavádění nových studijních zaměření a oborů v rámci ŠVP na ZUŠ. Pedagogové se seznámí s problematikou výuky ve hře na elektrickou kytaru - metodické postupy techniky hry, využití možností nástroje, nové směry a trendy ve hře na el. kytaru. Jádrem semináře budou praktické ukázky výuky hry na el. kytaru, a tím objasněna metodologie výuky pro žáky v ZUŠ v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia, studia pro dospělé, případně pro rozšířenou výuku. Seminář se dotkne také přípravy žáka na soutěž jako na novou soutěžní disciplínu v cyklu Soutěže ZUŠ vyhlašované MŠMT. V semináři budou prezentovány příklady dobré praxe lektora, součástí budou názorné ukázky práce se žákem a uplatněn princip aktivní účasti učitelů zejména vzájemná konzultace konkrétní problematiky.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena