DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:GDPR srozumitelně a prakticky
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-22652/2017-1-929
Číslo programu:E46-01-19-181-03
Datum konání:22. března 2018
Čas konání:09.00 - 14.00
Místo konání:NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PhDr. Mgr. et Mgr. Zdeňka Vaňková
Organizační garant::Ing. Veronika Bártová, veronika.bartova@npi.cz, tel.: 466 046 150, 774 626 312


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

• Základní pojmy aneb mluvme společnou řečí
• Jak souvisí osobní údaje s ochranou soukromí?
• Které právní předpisy upravují ochranu osobních údajů?
• Rychlé zorientování se v předpisech – kde co najdu v zákoně o ochraně osobních údajů a kde v GDPR
• Důležité povinnosti správce a zpracovatele
• Bezpečnost osobních údajů
• Jak zajistit splnění povinností podle GDPR a vyhnout se sankcím?
 Požadavek na vstupní kompetence účastníka

začátečníci, učitelé VOŠ

Doporučená literatura a další informační zdroje

Řada učebnic Nuevo Español en Marcha, nakladatelství SGEL.

Učivo bude doplněno vlastními výukovými materiály lektora a didaktickými karetními s deskovými hrami.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena