DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:GDPR srozumitelně a prakticky workshop pro ZŠ
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-22652/2017-1-929
Číslo programu:E46-01-14-181
Datum konání:23. března 2018
Čas konání:8.30 - 13.00
Místo konání:NIDV Plzeň, Čermákova 18
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. František Halada
Organizační garant::PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D., ladislava.slajchova@npi.cz, tel.: 377 473 605, 731 503 744


Komu je program určen

ředitelé základních škol


Popis programu

• Základní pojmy aneb mluvme společnou řečí
• Jak souvisí osobní údaje s ochranou soukromí?
• Které právní předpisy upravují ochranu osobních údajů?
• Rychlé zorientování se v předpisech – kde co najdu v zákoně o ochraně osobních údajů a kde v GDPR
• Důležité povinnosti správce a zpracovatele
• Bezpečnost osobních údajů
• Jak zajistit splnění povinností podle GDPR a vyhnout se sankcím?
 

Program je složen z teoretické a praktické části a předkpokládá u účastníků minimálně znalost Metodické pomůcky k aplikaci GDPR ve školství.Požadavek na vstupní kompetence účastníka

začátečníci, učitelé VOŠ

Doporučená literatura a další informační zdroje

Řada učebnic Nuevo Español en Marcha, nakladatelství SGEL.

Učivo bude doplněno vlastními výukovými materiály lektora a didaktickými karetními s deskovými hrami.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena