DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Seminář SOČ pro pedagogické pracovníky
Číslo programu:A00-51-11-181
Datum konání:15. března 2018
Místo konání:Brno, Administrativní a školicí centrum, Cejl 73, učebna 121
Počet hodin:6 vyučovacích hodin (z toho 6 hodin e-learning)
Lektor/lektoři:doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.,
Ing. Bc. Ladislav Chmela, Ph.D.,
JUDr. Jiří Pleva, Ph.D.,
PaedDr. Milan Škrabal
Organizační garant::Ing. Jana Ševcová, jana.sevcova@npi.cz, tel.: 222 122 214, 603 860 963


Komu je program určen

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ


Popis programu

Seminář pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, kteří působí především v oblasti středního vzdělávání a věnují se (nebo se hodlají věnovat) aktivitám souvisejícím se soutěží Středoškolská odborná činnost. Mohou působit jako vedoucí prací, hodnotitelé, odborní konzultanti nebo organizátoři aktivit SOČ v přírodovědných, technických nebo humanitních oborech.
Okruhy (zkrácený přehled):
I. Metodika odborné práce, práce s tématem a psaní odborné práce
II. Hodnocení odborné práce
III. Etika odborné vědecké činnosti, autorské právo, patenty
IV. Prezentace výsledků odborné, vědecké práceNa tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita