DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Excel pro učitele II – od tabulek ke grafům a databázím
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-13029/2017-1-676
Číslo programu:D46-04-12-181
Datum konání:22. března 2018
Čas konání:9.00 - 16.00
Místo konání:NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Ing. Marcela Fejtová
Organizační garant::Mgr. Jana Šímová, jana.simova@npi.cz, tel.: 222 122 313, 775 029 950
Poplatek:710,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ
odborní pracovníci školských poradenských zařízeni


Popis programu

Obsahem vzdělávacího kurzu je osvojení profesionálních dovedností pro práci s tabulkovým procesorem MS Excel. V rámci kurzu budou probírána následující témata:

  • nastavení vlastního formátu buněk;

  • práce s velkým množstvím dat;

  • hybridní odkazy, pokročilé funkce;

  • podmíněné formátování;

  • grafy;

  • kontingenční tabulky;

  • formuláře;

  • pokročilé nástroje tisku.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena