DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Jak předcházet agresivitě a šikaně ve školním prostředí
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:P93-03-12-181
Datum konání:22. března 2018
Čas konání:9.30 - 15.30
Místo konání:NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Martin Kaliba, Ph.D.
Organizační garant::Mgr. Jitka Šimsová, jitka.simsova@npi.cz, tel.: 222 122 311, 775 571 620
Poplatek:630,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé speciálních škol
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
speciální pedagogové
asistenti pedagoga


Popis programu

Seminář je koncipován jako praktický workshop s ukázkami konkrétních technik a aktivit využitelných k prevenci výskytu agresivního chování dětí a šikany v prostředí středních škol a ke zlepšování vztahů ve třídě (ice-break aktivity, team-spirit, hry na zvyšování sociální koheze, kooperativní hry, zjišťování klimatu ve třídě, diagnostické aspekty hry, využití dotazníků, základní informace o sociometrii). Doplněn bude teoretickými poznatky a aktuálními zjištěními z oblasti příčin šikany, dynamiky sociálních skupin věkové struktury žáků středních škol, aktuálních forem šikany (kyberšikana, šikana učitele, relativizace autority atd.). Důraz bude kladen na metodické aspekty vedení jednotlivých typů aktivit k prevenci šikany a agresivity, včetně reflexe těchto aktivit. 

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena