DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:
Číslo programu:
Datum konání:
Místo konání:
Počet hodin: vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:
Organizační garant::, , tel.:


Komu je program určen
Popis programuPožadavek na vstupní kompetence účastníka

, , , , , , ,

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena