DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:18-28-15-PM-02
Datum konání:22. března 2018
Čas konání:11.00 - 14.30
Místo konání:NIDV Karlovy Vary, Západní 15
Počet hodin:3 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:
Organizační garant::Mgr. Dana Chmelová, dana.chmelova@npi.cz, tel.: 353 226 219, 775 755 035


Komu je program určen

pedagogům všech SŠ


Popis programu

Koncepce semináře:
1. Konzultační seminář je koncipován jako tříhodinový: 2 hodiny informační a 1 hodina diskusní.
2. Seminář je určen pedagogickým pracovníkům, které školy navrhují krajům do funkcí předsedů zkušebních maturitních komisí.

Obsah seminářů:
1. Právní předpisy
2. Role předsedy ve vazbě na zkušební maturitní komisi
3. Komplexní zkoušky společné části MZ
4. Procesy a dokumentace k profilové zkoušce
a. protokoly a formuláře k profilovým zkouškám
b. ústní zkouška profilové části
c. obhajoba maturitní práce
5. Procesy a dokumentace k ústní zkoušce společné části MZ
a. protokoly a formuláře k ústním zkouškám
b. pracovní listy
c. průběh a konání ústní zkoušky
6. Vyhlašování výsledků a ukončení zkoušek u zkušební maturitní komise
a. zasedání komise a hlasování o klasifikaci žáků
b. vyhlášení výsledků
c. ukončení zkoušek
7. Jmenování a odměňování předsedů (cestovní náhrady a odměňování)
8. Maturita pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ

Cílem seminářů je podrobně seznámit předsedy zkušebních maturitních komisí jako osoby odpovědné za realizaci a kontrolu průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky ve školách s procesy, postupy, úkoly a hlavními dokumenty, které je nezbytné znát a plnit při výkonu funkce předsedy. Těžištěm seminářů budou procesy ústních zkoušek společné části MZ, dokumenty používané při profilových a ústních zkouškách a praktická činnost při výkonu funkce předsedy. Část semináře bude vyhrazena dotazům a diskusi.
Cílová skupina: pouze předsedové zkušebních maturitních komisí
Doporučujeme účast na semináři zejména těm, kteří tento konzultační seminář neabsolvovali v minulém školním roce.
Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena