DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Kolokvium ředitelů ZUŠ/SUŠ
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-1298/2016-1-108
Číslo programu:R85-07-16-181
Datum konání:18. 4. 2018 13.00-18.00, 19. 4. 2017 8.00-13.00
Místo konání:Hotel Emertan, Klíny u Litvínova
Počet hodin:12 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Miroslav Litavský,
Mgr. Irena Koťátková
Organizační garant::Petr Soukal, petr.soukal@npicr.cz, tel.: 775 755 024, 475 207 081
Poplatek:1500,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení
učitelé ZUŠ a SUŠ


Popis programu

Kurikulární změny v uměleckém vzdělávaní vyžadují přípravná i následná proškolování pedagogických pracovníků a také průběžné prověřování a ověřování jejich realizace. Vedoucí pracovník školy je povinen registrovat množství změn v různých oblastech a dále je povinen je vhodně aplikovat na školní prostředí, které řídí. Kolokvium ředitelů uměleckých škol zajistí formou workshopu výměnu poznatků a zkušeností v aplikaci změn do podmínek školy, umožní rozsáhlou diskusi o transformačních změnách a o jejich postupu, vymezí nové preference správných hodnot ve vedení školy, dotkne se aktuálních témat ve vzdělávání. Ze závěrů diskusí mohou vzniknout nové podněty a materiály, které povedou ke zkvalitnění vedení pedagogického procesu uvnitř školy za pomoci např. umělecké rady školy. Seminář může být určen pro širší vedení základních/středních uměleckých škol a zástupců uměleckých rad. Vzdělávací program je možné realizovat jako výjezdní setkání.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena