DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů na ZUŠ Pouze pro pedagogy ZUŠ střední Čechy.
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15892/2015-1-507
Číslo programu:O04-07-12-181
Datum konání:23. března 2018, 9.00 - 15.00
Místo konání:ZUŠ Václava Talicha, Husovo nám.77, 266 01 Beroun
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Rafaela Drgáčová
Organizační garant::Mgr. Jana Nováková, jana.novakova@npi.cz, tel.: 222 122 319, 773 157 409
Poplatek:400,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé ZUŠ a SUŠ


Popis programu

Jádrem semináře je praktická metodologie výuky hudebně teoretických předmětů specifikovaná pro osobité potřeby žáků v základní umělecké škole. Obsah: odlišnost výuky v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia, ve studiu pro dospělé, rozšířená výuka - příprava žáků s rozšířenou výukou na přijímací zkoušky na konzervatoř, uplatnění aktivizačních prvků ve výuce včetně hudebně teoretických výukových programů do PC. Do programu budou podle potřeby efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu se zaměřením na techniku zvukového záznamu a tvorbu hudby na PC. Součástí bude ukázková hodina výuky se žákem či se skupinou žáků. Je tedy uplatněn princip aktivní účasti učitelů s jejich žáky a princip vzájemné konzultace konkrétní problematiky. Zvláštním doplněním semináře bude např. problematika dějin hudby, stylové interpretace, poučené percepce hudebního díla.Doporučená literatura a další informační zdroje

www.nidv.cz - Projekt Podpora ZUŠ - Metodické materiály - Hudební naukaNa tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena