DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - ruský jazyk
Číslo programu:18-33-16-RJ-01
Datum konání:22. března 2018
Čas konání:13.30 - 17.45
Místo konání:NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6
Počet hodin:4 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Jitka Čermáková
Organizační garant::Petr Soukal, petr.soukal@npi.cz, tel.: 775 755 024, 775 755 024


Komu je program určen

pedagogům všech SŠ


Popis programu

Konzultační semináře k hodnocení písemné práce v rámci společné části MZ jsou určeny všem vyučujícím cizích jazyků.

Seminář bude zaměřen především na následující témata:

• specifikace písemného projevu;

• ověřované dovednosti;

• zadání písemné práce;

• základní charakteristiky písemné práce;

• centrální hodnocení písemných prací;

• souhrnné výsledky z písemného projevu maturantů;

• práce s kritérii hodnocení.

Poznámka: Konzultační semináře k hodnocení písemné práce ve společné části MZ navazují na obsah výukového modulu k metodologii a hodnocení písemné práce (PP) základního školení pro hodnotitele PP a rozšiřují tedy poznatky o hodnocení písemných prací získané studiem modulu. Doporučujeme proto, aby si účastník prostudoval výukové moduly k metodologii a hodnocení PP z daného cizího jazyka. Tyto moduly (ve formátu PDF) si mohou účastníci seminářů stáhnout z úložiště, jehož adresu naleznou v pozvánce na školení, kterou všem zájemcům zašle NIDV (certifikovaní účastníci si mohou tyto studijní moduly prostudovat v Elektronické knihovně informací LMS, k níž mají neomezený přístup).

Semináře jsou určeny pro vyučující, kteří se těchto seminářů nezúčastnili v minulém školním roce.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena