DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Diskuzní setkání Setkání učitelů hudební nauky ZUŠ Ústeckého kraje
Číslo programu:D14-07-16-172-01
Datum konání:12. ledna 2018
Čas konání:10.00 - 12.00
Místo konání:ZUŠ Klášterec nad Ohří
Počet hodin:2 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Bc. Šárka Gauseová
Organizační garant::Petr Soukal, petr.soukal@npicr.cz, tel.: 775 755 024, 475 207 081


Komu je program určen

pedagogům ZUŠ a SUŠ


Popis programu

Program je určen ke komunikaci mezi učiteli hudební nauky ZUŠ. Moderátorem setkání je Bc. Šárka Gauseová, ved. krajské sekce ÚUR pro hudební nauky, ředitelka ZUŠ Ivana Kawaciuka v Duchcově. Koordinátorkami setkání jsou Mgr. Zora Breczková a Mgr. Martina Švandrlíková, ZUŠ Klášterec n. O.

Program: 

1) Představení přítomných učitelů HN z jednotlivých ZUŠ.

2) Zkušenosti z plnění RVP a ŠVP ve vzdělávací oblasti hudební nauka – PS, 1.-5.ročník a využívání didakticko-metodických materiálů.

3) Problematika a možnosti dalšího vzdělávání učitelů HN na ZUŠ – zkušenosti, náměty, potřeby, výhled do budoucnosti.

4) Problematika organizace docházky žáků do HN a jejich zařazování do jednotlivých ročníků. Individuální plán ve výuce HN na ZUŠ, zanesení do ŠVP – zkušenosti, náměty, potřeby.

5)  Spolupráce se ZŠ – možnosti a meze spolupráce – návaznost na probíranou látku,             materiály vhodné pro oba typy škol.

6) Různé – zkušenosti, náměty.

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena