DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce anglického jazyka
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-13029/2017-1-676
Číslo programu:D12-03-20-181
Datum konání:23. března 2018
Čas konání:9.00 - 15.30
Místo konání:NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Bronislav Sobotka
Organizační garant::Mgr. Aneta Sebera Měřínská, aneta.merinska@npi.cz, tel.: , 778 449 420
Poplatek:850,- Kč
Poznámka:Doporučeno učitelům AJ SŠ a 2. stupně ZŠ

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU


Popis programu

Potřebujete nové materiály k výuce čtení, komunikace, poslechu a psaní? Chcete, aby výuka AJ byla pestrá a zajímavá? Program nabídne celou řadu metodických postupů, kterou účastníci následně využijí při práci ve třídě. Sami si vyzkouší práci s novou slovní zásobou a problémovými partiemi anglické mluvnice. Prověří a prožijí rozmanité interaktivní aktivity, které podpoří motivaci žáků. Metodické postupy a interaktivní činnosti budou zahrnovat např. feedback, prezentaci, přiřazování termínů, práci s utvrzením slovní zásoby - tvoření diagramů, poslech s poruzuměním, perzonalizaci a aktivity vedoucí k procvičení a zautomatizování obtížných mluvnických jevů. Součástí bude rozbor představených aktivit a vzájemné sdílení zkušeností v rámci diskuze a sebereflexe.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena