DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Vyučujeme závěr 1. světové války a vznik ČSR prostřednictvím netradičních didaktických pomůcek
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-744/2017-1-151
Číslo programu:M58-03-13-181
Datum konání:23. března 2018
Čas konání:9.00 - 14.00
Místo konání:NIDV České Budějovice, Hlinsko 49
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Organizační garant::Bc. Eva Vintrová, eva.vintrova@npi.cz, tel.: 387 699 029, 770 146 257
Poplatek:500,- Kč


Komu je program určen

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ


Popis programu

Závěrečné události velkého světového konfliktu po vstupu USA do války, ruské revoluce roku 1917 nebo anabáze československých legií a vznik našeho samostatného státu v roce 1918 vytvořily v dobových i současných médiích a masmédiích nesmazatelnou stopu. Proč a jak je vhodné využít k výkladu závěrečné etapy 1. světové války na ZŠ a SŠ i méně uplatňované informační zdroje - karikatury, poštovní známky, komiksy, plakáty nebo hrané filmy? Lektor uvede množství příkladů možného nácviku analytických a tvořivých činností žáků (zejména) s obrazovým materiálem.  Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena