DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Základy logistiky - praktická výuka logistiky na SŠ a VOŠ
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-10691/2016-1-315
Číslo programu:S80-04-14-181
Datum konání:22. března 2018
Čas konání:9.00 - 15.00
Místo konání:NIDV Plzeň, Čermákova 18
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA
Organizační garant::Mgr. Lucie Holacká, lucie.holacka@npi.cz, tel.: 377 473 606, 775 571 657
Poplatek:850,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ


Popis programu

Vzdělávací program je zaměřen na pochopení logistických termínů spojených s oblastí řízení logistických činností. Účastník vzdělávacího programu se seznámí s předmětem logistiky, porozumí základním pojmům z této oblasti a seznámí se se soudobou logistickou praxí. Vzdělávací program provází účastníka jednotlivými oblastmi vhodnými k začlenění do výuky předmětu logistika na středních a vyšších odborných školách, konkrétně oblastí logistického systému, řízení logistického řetězce ve fázi vývoje výrobku, nákupu a zásobování, výroby, distribuce, zpětné logistiky, dopravy a automatické identifikace. V rámci jednotlivých modulů budou představeny nejen obecné informace a nové trendy v oblasti logistiky, ale také možné způsoby jejich implementace do výuky. Součástí programu je řada příkladů a případových studií českých i zahraničních firem. Současně s tím jsou představeny základní ERP programy používané v rámci podnikové praxe, které je možné implementovat v rámci praktického školního vyučování.

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena