DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Celostátní vzdělávací program

Název programu:Nové metody výuky o holocaustu
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-13029/2017-1-676
Číslo programu:T46-04-18-191
Datum konání:18. února 2019
Čas konání:9.30 - 16.00
Místo konání:Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí, Hradec Králové
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Miriam Mouryc,
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.,
Mgr. et Mgr. Petr Lhotka,
Martin Šmok
Organizační garant::Mgr. Jana Berkovcová, berkovcova@nidv.cz, tel.: 495 514 803, 775 571 644


Komu je program určen

učitelé SOŠ a SOU, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, vychovatelé školských zařízení


Popis programu

Vzdělávací přístup Yad Vashem, přednášející Mgr.Miriam Mouryc, Yad Vashem

Yad Vashem vytvořilo na základě dlouhodobých zkušeností s výukou holocaustu koncept vzdělávacího přístupu.  Tento tzv. spirálový přístup umožňuje žákům a učitelům postupovat v oblasti holocaustu přiměřeně k věku a kognitivním schopnostem žáků. Vzdělávací přístup využívá nejen dobové dokumenty a svědectví, ale i umění z doby holocaustu, básně, deníky.

Děvčata z pokoje 28 – workshop, přednášející prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., Ústav českých dějin FF UK v Praze

Tento didaktický materiál finančně podpořilo MŠMT z dotačního Programu vzdělávání v jazycích příslušníků národnostních menšin a multikulturní výchovy.

Vzdělávací materiál sestává ze dvou provázaných částí. Konkrétně se jedná o učitelskou příručku, která se skládá z historické studie a didakticko-metodického pojednání. Žákovská část je rozdělena mezi úvodní text, biografické medailonky, časové osy, jednotlivé lekce, slovníček pojmů, kalendárium, seznam doporučených informačních zdrojů a přílohy.

Vytváření obrazu nepřítele – nic nového pod sluncem, přednášející  Martin Šmok, zástupce USC Shoah Foundation Institute v České republice

Přednáška o holocaustu a nejen o něm.  Martin Šmok využívá rozsáhlého archívu USC Shoah Foundation Institute a zabývá se vyučováním historie holocaustu s přesahem do jiných období pomocí orální historie.

 Kulatý stůl – Jak bojovat proti předsudkům a šíření pravicového extremismu

Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., Ústav českých dějin FF UK v Praze

Mgr.Petr Lhotka – bývalý historick Muzea romské kultury v Brně

Martin Šmok – USC Shoah Foundation Institute

Mgr. Miriam Mouryc – Yad Vashem

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno:        Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena