Bohužel, na vzdělávací program:

B04-11-19-181 - Infopanel pro zřizovatele

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.

     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena