DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMUInformace o programu

Název programu:Konzultace k výzvám č. 02_16_035 a 02_16_042 (šablony pro SŠ a VOŠ) - příjemci
Číslo programu:E04-11-20-181-03
Datum konání:19. února 2018
Čas konání:10.00 - 14.00
Místo konání:NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Počet hodin:5 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Ing. Martina Jatzková, DiS.
Organizační garant::Ing. Martina Jatzková, DiS., jatzkova@nidv.cz, tel.: 596 120 454, 770 106 778


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

Konzultace je zaměřena na problematiku realizace projektů v rámci výzev č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony pro SŠ a VOŠ I) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV.  V první části konzultace budou představeny základní povinnosti a postupy příjemce dotace při realizaci projektu. Jedná se o tyto oblasti:

Finanční řízení
Dokladování výstupů a MI
Kontroly
Archivace
Publicita
Nesrovnalosti
Změny projektů
Zpráva o realizaci a Žádost o platbu
Zdroje informací
Ve druhé části programu pak bude prostor pro diskuzi a konkrétní dotazy účastníků v roli příjemců.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno:        Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena