DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení 2017/18 - termín je obsazen
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-13029/2017-1-676
Číslo programu:K01-05-22-172
Datum konání:září 2017 - červen 2018; čtvrtek
Místo konání:NIDV Brno, Křížová 22
Počet hodin:124 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Hana Treuová,
Bc. Jaroslav Kocián,
RNDr. Pavel Nezval
Organizační garant:Mgr. Kateřina Trnková, Ph. D., trnkova@nidv.cz, tel.: 543 541 259, 778 774 930
Poplatek:3620,- Kč


Komu je program určen

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení


Popis programu

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení vychází z definice kompetencí vedoucího pracovníka a zaměřuje se na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Studium je realizováno v souladu se zákonem č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, vyhláškou č.317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 12 596/2008-25-281. Studium probíhá v rozsahu 124 hodin.Součástí studia je odborná stáž v rozsahu 24 hodin, zpracování závěrečné práce a obhajoba práce při závěrečné zkoušce před komisí. Celková cena za studium je 6400,- Kč a je splatná ve dvou částkách.

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Brno - 20. 9. 2018 a dále 1x/14 dní/
Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary - září 2018/
Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Zlín - září 2018 - červen 2019/
Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Jihlava - říjen 2018 - květen 2019/
Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Pardubice - 4. října 2018 - červen 2019, čtvrtky/
Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové - říjen 2018 - červen 2019/
Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Liberec - bude upřesněno - předpokládaný začátek únor 2019/


     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena