DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMUInformace o programu

Název programu:Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ) Zaměřeno na ZŠ
Číslo programu:E08-11-23-181-04
Datum konání:16. února 2018
Čas konání:09.00 - 13.00
Místo konání:NIDV Zlín, Potoky 267
Počet hodin:4 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Ing. Bc. Radka Krčková
Organizační garant::Kateřina Mazalová, mazalova@nidv.cz, tel.: 577 437 711


Komu je program určen

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, Pro ZŠ


Popis programu

Konzultace je zaměřena na problematiku realizace projektů v rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony pro MŠ a ZŠ I) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV.  V první části konzultace budou představeny základní povinnosti a postupy příjemce dotace při realizaci projektu. Jedná se o tyto oblasti:

Finanční řízení - NE účtování
Dokladování výstupů a MI
Kontroly
Archivace
Publicita
Nesrovnalosti
Změny projektů
Zpráva o realizaci a Žádost o platbu
Zdroje informací
Ve druhé části programu pak bude prostor pro diskuzi a konkrétní dotazy účastníků v roli potenciálních žadatelů projektu.

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno:        Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena