DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Úpravy ŠVP PV v systému InspIS ŠVP
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-22652/2017-1-929
Číslo programu:E12-02-12-181
Datum konání:14. února 2018
Čas konání:9.00 - 14.00
Místo konání:NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Ing. Marcela Fejtová
Organizační garant::Mgr. Jana Šímová, simova@nidv.cz, tel.: 222 122 313, 775 029 950
Poplatek:500,- Kč


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ


Popis programu

Vzdělávací program je určen vedoucím a pedagogickým pracovníkům mateřských škol, popřípadě koordinátorům ŠVP. Je zaměřen na možnosti využití elektronického systému InspIS ŠVP pro úpravy školního vzdělávacího programu. Systém InspIS ŠVP slouží k vytváření, editaci a úpravám ŠVP na základě příslušných RVP a jejich revizí. Umožňuje zakládání ŠVP a jeho úpravy ve vazbách na odpovídající kapitoly RVP, dále automatizovanou kontrolu učebních plánů a vnitřních vazeb ŠVP s využitím interaktivních nápověd. Vzdělávací program umožní pedagogům využívat tento systém pro potřeby školy. Systém reaguje na změny RVP a umožní školám změny RVP spolehlivě promítnout do vlastního ŠVP (například upozorněním uživatele ze školy na části (oblasti), ve kterých je nezbytné změny realizovat, případně jim umožní snadno změny zapracovat aj.). Systém umožňuje školám soustředit se více na obsahovou a koncepční práci se ŠVP a věnovat méně energie jeho formální stránce. Po vstupním zadání vlastního ŠVP do systému dojde k významnému snížení administrativní zátěže školy při dalších revizích RVP a nutných úpravách ŠVP.

Vzdělávací program NIDV je připraven jako praktická instruktáž, kdy každý účastník pracuje na  PC přímo v systému InspIS ŠVP. V případě zájmu si můžete přinést vlastní ŠVP (na flash disku) a pracovat tak během semináře v systému InspIS ŠVP již přímo s ním.Požadavek na vstupní kompetence účastníka

začátečníci

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno:        Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena