DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:M99-02-19-181
Datum konání:15. a 22. února 2018, 9.00 - 16.30
Místo konání:NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Organizační garant:Libuše Minarčíková, minarcikova@nidv.cz, tel.: 466 046 140, 775 571 616
Poplatek:1180,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

Vzdělávací program je rozdělen do dvou 8 hodinových částí. V úvodní části programu budou účastníci seznámeni s podstatou a významem čtenářské pregramotnosti a prostředky jejího rozvoje. Následující část programu bude zaměřena zejména na konkrétní činnosti pro utváření vztahů k četbě a práci s příběhem.

První část programu zahrnuje následující témata:
A. Obsah a význam čtenářské pregramotnosti. Podněcování čtenářské pregramotnosti v souvislosti s rozvojem psychických schopností a důležitých dovedností dětí v předškolním věku. B. Seznámení s hravými prostředky rozvoje komunikace a psychických funkcí potřebných pro budoucí čtení a psaní. C. Příběh jako východisko rozvoje čtenářské pregramotnosti (dějová a časová linie).
V této části programu bude prostor pro odbornou diskusi, např: Máme učit děti číst už v předškolním věku? Proč podněcovat smysluplné a funkční, slovní a grafomotorické projevy dětí? Jak rozvíjet projevy gramotnosti v raném období?
 Druhá část programu zahrnuje témata:
A. Řečové a estetické činností dětí - podmínka pro utváření vztahů ke knize a k příběhům. B. Rozvíjení příběhů v tematických projektech, dramatizace příběhů. C. Podněcování rozumových schopností prostřednictvím otázek a přiměřených úkolů. D. Význam spolupráce mateřské školy a rodičů v této oblasti, ukázky konkrétních činností.
V této části programu bude prostor pro odbornou diskusi, např: Je vhodné při rozvoji komunikace a vztahů k četbě využívat technické prostředky? Rozvíjí vztah k četbě pouze poslech?Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Zlín - 6. a 13. 6. 2018/
Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Olomouc - I. výukový den 8. června 2018, II. výukový den 15. června 2018 od 8.00 do 14.30 hod. /


     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena