DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMUInformace o programu

Název programu:Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ) hromadná konzultace
Číslo programu:E08-11-24-181-01
Datum konání:16. února 2018
Čas konání:9.00 - 12.00
Místo konání:NIDV Jihlava, Zborovská 3
Počet hodin:4 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Bc. Soňa Baueršímová, DiS.
Organizační garant::Bc. Soňa Baueršímová, DiS., bauersimova@nidv.cz, tel.: 567 571 814, 770 106 768


Komu je program určen

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

Konzultace je zaměřena na problematiku realizace projektů v rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony pro MŠ a ZŠ I) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV.  V první části konzultace budou představeny základní povinnosti a postupy příjemce dotace při realizaci projektu. Jedná se o tyto oblasti:

Finanční řízení
Dokladování výstupů a MI
Kontroly
Archivace
Publicita
Nesrovnalosti
Změny projektů
Zpráva o realizaci a Žádost o platbu
Zdroje informací
Ve druhé části programu pak bude prostor pro diskuzi a konkrétní dotazy účastníků zejména se zaměřením na zprávu o realizace a povinné výstupy.

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno:        Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena