DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Bezpečně v kyberprostoru - riziková komunikace a ochrana před jejím působením
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-15779/2016-1-522
Číslo programu:Z04-01-19-181
Datum konání:19. února 2018
Čas konání:09.00 - 15.30
Místo konání:NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Vladimír Vácha
Organizační garant::Ing. Veronika Špičáková, spicakova@nidv.cz, tel.: 466 046 150, 774 626 312
Poplatek:580,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé gymnázií
učitel - metodik prevence
výchovní poradci
vychovatelé školských zařízení


Popis programu

Online komunikaci v prostředí Internetu lze zneužít k útokům na jiné osoby. Charakter a míra nebezpečnosti těchto útoků je rozmanitá, od verbálního, často vulgárního napadání přes manipulativní agresivní komunikaci až po cílenou snahu o sexuální zneužití oběti. Během vzdělávacího programu budou účastníci seznámeni s běžnými typy útoků a s technickými, organizačními i výchovnými preventivními i následnými opatřeními, která lze při eliminaci těchto útoků použít. Podrobný přehled témat výuky: On-line a off-line komunikační služby Internetu, chat, e-mail, distribuce souborů, sociální sítě. Nepřátelské chování na Internetu (flaming), urážky, nadávky a vyhrožování. Manipulace s cílem sexuálního zneužití oběti (kybergrooming, childgrooming). Obtěžování a pronásledování oběti (stalking). Kyberšikana. Pornografie a Dětská pornografie. Alternativní komunikace (GSM sítě). Technické prostředky (hardwarové a softwarové) pro potlačení útoků. Represivní prostředky (legislativa, školní předpisy, role učitele a policie). Výchovná prevence (pozitivní školní a rodinné klima, výchova k mravním hodnotám). On-line podpora (např. servery E-Bezpečí http://www.e-bezpeci.cz/ a SaferInternet http://www.saferinternet.cz/, on-line poradny). Možnosti a zásady intervence.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno:        Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena