DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné MŠ Únor 2018
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-1298/2016-1-108
Číslo programu:R69-02-22-181
Datum konání:17.února 2018 , 9.00 - 16.00 ( sobota )
Místo konání:NIDV Brno, Křížová 22
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PaedDr. Iva Tomášková
Organizační garant::Mgr. Lada Drimlová, drimlova@nidv.cz, tel.: 543 541 268, 773 593 861
Poplatek:630,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé MŠ
ředitelé škol a školských zařízení
asistenti pedagoga


Popis programu

Vzdělávací program je zaměřen na základní teoretické poznatky z oblasti speciálně pedagogických věd, ale zejména na praktické dovednosti, které by měli pedagogové v mateřských školách ovládat k zajištění optimálních podmínek pro rozvoj dětí se zdravotním postižením (ZP) v rámci společného vzdělávání.
Dílčí témata semináře:
1. Podpůrná opatření ve vzdělávání v kontextu aktuálních legislativních změn (novela ŠZ č. 82/2015Sb a související prováděcí vyhlášky).
2. Základní charakteristika dítěte s potřebou podpůrných opatření z důvodu zdravotního či sociálního znevýhodnění.
3. Dopady zdravotního či sociálního znevýhodnění do předškolního vzdělávání (úprava prostředí a organizace vzdělávání, vhodné metody a formy práce, možnosti úprav obsahu vzdělávání, hodnocení  žáků, pomůcky, podpora třídního klimatu, sociální a zdravotní podpora).
4. Základní charakteristika rodiny dítěte se ZP s důrazem na jednotlivé fáze akceptace postižení dítěte.
5. Identifikace, realizace a vyhodnocení podpůrných opatření v I. stupni podpory – role školy a jejího školního poradenského pracoviště.
6. Postup školy při realizaci podpůrných opatření 2. - 5. stupně. Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno:        Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena