DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Profesní průprava zástupců ředitele
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-744/2017-1-151
Číslo programu:E13-01-15-181
Datum konání:březen - duben 2018
Místo konání:NIDV Karlovy Vary, Západní 15
Počet hodin:30 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Janka Kotrabová,
Mgr. Eva Maršíková,
Ing. Jana Trantinová,
Mgr. Miroslav Hanzelka
Organizační garant:Mgr. Dana Chmelová, chmelova@nidv.cz, tel.: 353 226 219, 775 755 038
Poplatek:2300,- Kč
Poznámka:01. 03.; 21. 03.; 29. 03.; 05. 04. a 12. 04. 2018 od 8.30 - 15.30


Komu je program určen

zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

Cyklický vzdělávací program pro usnadnění profesní orientace v každodenní praxi zástupců ředitelů škol a školských zařízení. Program je rozdělen do čtyř tematických bloků:
Škola a právo -10 hodin
- základní pravidla upravující postavení a organizaci školy ( úvod do práva, základní pojmy,
nejdůležitější „školské“ zákony a vyhlášky, pravidla pro tvorbu vnitřních směrnic)
- společné otázky vzdělávání dle školského zákona
- základní informace o jednotlivých stupních vzdělávání a příslušná legislativa
- správní řízení
- škola a Česká školní inspekce
- poskytování informací a ochrana osobních údajů
Organizace pedagogického procesu – 10 hodin
- základní pedagogická dokumentace ( školní matrika- soulad se školským zákonem)
- tvorba vnitřních směrnic v oblasti pedagogické činnosti
- pracovní náplně pedagogických pracovníků včetně specializovaných činností
- činnost předmětových a výchovných komisí
- kontrolní a hospitační činnost vedoucích pracovníků
- plán práce , výroční zpráva školy
- autoevaluace školy
- BOZP dětí a žáků, školní úraz
- průběh a ukončování vzdělávání na jednotlivých stupních
Pracovní právo -5 hodin
- úkony před vznikem, při vzniku a při skončení pracovního poměru
- způsoby vzniku a skončení pracovního poměru
- dovolená, náhradní volna, práce přesčas, pracovní volno při překážkách v práci na straně
zaměstnance, základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
- plat a související problematika: platové výměry, platové třídy a stupně, nárokové a nenárokové
složky platu, vnitřní platový předpis
- kolektivní smlouva, FKSP
- cestovní náhrady, vnitřní směrnice o pracovních cestách
Administrativa a financování -5 hodin
- finanční toky ve škole, souvislost s rozpočtem, jeho sestavení
- majetek školy, jeho evidence, inventarizace, hospodaření s majetkem
- některé pojmy z účetnictví (náklady a výnosy, účtový rozvrh, účetní výkazy)
- hlavní a vedlejší činnost školy dle zřizovací listiny, vliv na účtování nákladů a výnosů –
nejdůležitější zásady vedení účetnictví hlavní a vedlejší činnosti školy
- základní seznámení s daňovým systémem – daň silniční, darovací, z příjmu PO
(dary, reklama, tzv. „sponzorování“)
- zásady nakládání s písemnostmi školy, doručená a odeslaná pošta, archivace, skartace
Celkem 30 hodin, 6 seminářů po 5 hodinách.


Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:          web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena