DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Nové metody výuky o holocaustu
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-13029/2017-1-676
Číslo programu:T46-04-12-181
Datum konání:19. února 2018
Čas konání:10.00 - 17.00
Místo konání:MŠMT, Karmelitská 528/5, Praha 1
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Miriam Mouryc,
PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Ph.D. Th.D.,
Mgr. et Mgr. Petr Lhotka,
Martin Šmok
Organizační garant::Mgr. Jana Šímová, simova@nidv.cz, tel.: 222 122 313, 775 029 950


Komu je program určen

učitelé 2. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, výchovní poradci, metodici prevence, vychovatelé školských zařízení


Popis programu

Vzdělávací přístup Yad Vashem, přednašející Mgr.Miriam Mouryc, Yad Vashem

Yad Vashem vytvořilo na základě dlouhodobých zkušeností s výukou holocaustu koncept vzdělávacího přístupu.  Tento tzv. spirálový přístup umožňuje žákům a učitelům postupovat v oblasti holocaustu přiměřeně k věku a kognitivním schopnostem žáků. Vzdělávací přístup využívá nejen dobové dokumenty a svědectví, ale i umění z doby holocaustu, básně, deníky.

Děvčata z pokoje 28 – workshop, přednašející  PhDr. Milan Hes – praktikující učitel dějepisu

Tento didaktický materiál finančně podpořilo MŠMT z dotačního Programu vzdělávání v jazycích příslušníků národnostních menšin a multikulturní výchovy.

Vzdělávací materiál se sestává ze dvou provázaných částí. Konkrétně se jedná o učitelskou příručku, která se skládá z historické studie a didakticko-metodického pojednání. Žákovská část je rozdělena mezi úvodní text, biografické medailonky, časové osy, jednotlivé lekce, slovníček pojmů, kalendárium, seznam doporučených informačních zdrojů a přílohy.

Vytváření obrazu nepřítele – nic nového pod sluncem, přednášející  Martin Šmok, zástupce USC Shoah Foundation Institute v České republice

Prednaska o holocaustu a nejen o něm.  Martin Šmok využivá rozsáhlého archívu USC Shoah Foundation Institute a zabývá se vyučováním historie holocaustu s přesahem do jiných období pomocí orální historie.

 Kulatý stůl – Jak bojovat proti předsudkům

Mgr.Petr Lhotka – bývalý historick Muzea romské kultury v Brně

Martin Šmok – USC Shoah Foundation Institute

Mgr. Miriam Mouryc – Yad Vashem

Přednašející budou diskutovat mimo jiné na téma, jakým způsobem využivat vyučování o holocaustu v boji proti předsudkům.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno:        Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena