DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Jak úspěšně vést mateřskou školu
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-744/2017-1-151
Číslo programu:W98-01-23-172
Datum konání:18. ledna 2018
Čas konání:9.00 - 16.00
Místo konání:NIDV Zlín, Potoky 267
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Věra Korcová
Organizační garant:Mgr. Zdeněk Duša, dusa@nidv.cz, tel.: 577 221 950, 775 571 632
Poplatek:580,- Kč


Komu je program určen

pedagogům MŠ, ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

Vzdělávací seminář je určen pro ředitele a ředitelky mateřský škol, především pak nově jmenovaných do funkce ředitele. Obsahově je zaměřen na informace z oblasti právní, organizační a administrativní. Osvětlení vzájemných vztahů a vazeb mezi ředitelem školy jako právního subjektu a zřizovatelem školy, rodiči a dalšími zúčastněnými stranami v procesu řízení školy. Seminář je dále zaměřen na výklad vybraných zákonných ustanovení k této problematice a tvorbu vnitřních předpisů. Závěr semináře je věnován dotazům a diskusi.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena