DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMUInformace o programu

Název programu:Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)
Číslo programu:E08-11-20-181-14
Datum konání:17. ledna 2018
Čas konání:10.00 - 13.30
Místo konání:NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Počet hodin:4 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Ing. Martina Jatzková, DiS.,
Ing. Renata Kubáňová
Organizační garant:Ing. Martina Jatzková, DiS., jatzkova@nidv.cz, tel.: 596 120 454, 770 106 778


Komu je program určen

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení


Popis programu

Konzultace je zaměřena na problematiku realizace projektů v rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony pro MŠ a ZŠ I) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV.  V první části konzultace budou představeny základní povinnosti a postupy příjemce dotace při realizaci projektu. Jedná se o tyto oblasti:

Finanční řízení
Dokladování výstupů a MI
Kontroly
Archivace
Publicita
Nesrovnalosti
Změny projektů
Zpráva o realizaci a Žádost o platbu
Zdroje informací

Ve druhé části programu pak bude prostor pro diskuzi a konkrétní dotazy účastníků v roli potenciálních žadatelů projektu.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:          web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena