DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - anglický jazyk
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:18-33-23-AJ-01
Datum konání:16. února 2018
Čas konání:08.30 - 13.00
Místo konání:NIDV Zlín, Potoky 267
Počet hodin:4 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Martina Dočekalová
Organizační garant:Mgr. Blanka Holešová, holesova@nidv.cz, tel.: 577 432 559, 775 571 634


Komu je program určen

pedagogům všech SŠ


Popis programu

Konzultační semináře k hodnocení písemné práce v rámci společné části MZ jsou určeny všem vyučujícím cizích jazyků.

Seminář bude zaměřen především na následující témata:

• specifikace písemného projevu;

• ověřované dovednosti;

• zadání písemné práce;

• základní charakteristiky písemné práce;

• centrální hodnocení písemných prací;

• souhrnné výsledky z písemného projevu maturantů;

• práce s kritérii hodnocení.

Poznámka: Konzultační semináře k hodnocení písemné práce ve společné části MZ navazují na obsah výukového modulu k metodologii a hodnocení písemné práce (PP) základního školení pro hodnotitele PP a rozšiřují tedy poznatky o hodnocení písemných prací získané studiem modulu. Doporučujeme proto, aby si účastník prostudoval výukové moduly k metodologii a hodnocení PP z daného cizího jazyka. Tyto moduly (ve formátu PDF) si mohou účastníci seminářů stáhnout z úložiště, jehož adresu naleznou v pozvánce na školení, kterou všem zájemcům zašle NIDV (certifikovaní účastníci si mohou tyto studijní moduly prostudovat v Elektronické knihovně informací LMS, k níž mají neomezený přístup).

Semináře jsou určeny pro vyučující, kteří se těchto seminářů nezúčastnili v minulém školním roce.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - anglický jazyk
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy - 1. března 2018/
Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - anglický jazyk
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Ostrava - 2. března 2018/
Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - anglický jazyk
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové - 8. března 2018/
Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - anglický jazyk
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Liberec - 9. března 2018/
Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - anglický jazyk
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Olomouc - 9. března 2018/
Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - anglický jazyk
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary - 14. března 2018/
Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - anglický jazyk
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Plzeň - 14. března 2018/
Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - anglický jazyk
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem - 16. března 2018/
Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - anglický jazyk
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem - 23. března 2018/
Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - anglický jazyk
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Jihlava - 28. března 2018/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena