DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:18-31-12-ŠM-09
Datum konání:14. února 2018
Čas konání:8.30 - 12.00
Místo konání:NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25
Počet hodin:3 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Ing. Ivo Leinveber
Organizační garant:Mgr. Jana Šímová, simova@nidv.cz, tel.: 222 122 313, 775 029 950, 774 089 669
Poznámka:Seminář je určen pro certifikované školní maturitní komisaře.


Komu je program určen

pedagogům všech SŠ


Popis programu

Koncepce semináře:
Konzultační seminář je koncipován jako tříhodinový – 2 hodiny informační a 1 hodina diskusní

Obsah semináře:
1. Právní předpisy
2. Jednotné zkušební schéma
3. Organizace MZ
4. Pravidla pro zadávání zkoušek
5. Ostatní dokumenty ŠMK
6. Maturita pro žáky s PUP pro konání MZ
7. Obecné informace
8. Obsluha digitalizačního modulu DDT – praktická část

Cílem seminářů je podrobně seznámit komisaře jako osoby zabezpečující řádný průběh písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky ve škole s procesy, postupy, úkoly a hlavními dokumenty, které je nezbytné znát a plnit při výkonu funkce komisaře. Těžištěm seminářů bude praktická činnost při výkonu funkce komisaře. Část semináře bude vyhrazena dotazům a diskusi.
Cílová skupina: pouze certifikovaní školní maturitní komisaři
Doporučujeme účast na semináři zejména těm, kteří tento konzultační seminář neabsolvovali v minulém školním roce a kteří budou vykonávat funkci školního maturitního komisaře v roce 2017.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy - 15. března 2018/
Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy - 15. března 2018/
Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy - 16. března 2018/
Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy - 23. března 2018/
Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary - 16. března 2018/
Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Jihlava - 19. března 2018/
Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Plzeň - 20. března 2018/
Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Plzeň - 20. března 2018/
Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Brno - 21. března 2018/
Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Brno - 21. března 2018/
Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Ostrava - 23. března 2018/
Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem - 27. března 2018/
Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem - 27. března 2018/
Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Jihlava - 28. března 2018/
Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Jihlava - 28. března 2018/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena