DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Řízení školního stravování
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-744/2017-1-151
Číslo programu:P41-01-12-181
Datum konání:16.února 2018, 9.00-14.00.
Místo konání:NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Alena Strosserová
Organizační garant::Bc. Pavla Olachová, olachova@nidv.cz, tel.: 222 122 312, 731 503 735
Poplatek:470,- Kč


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

Úvodní část vzdělávacího programu se bude zabývat legislativními změnami, povinnou dokumentací, vnitřním řádem školní jídelny výživovými normami, finančními normativy, podmínkami poskytování školního stravování.
V obsahu se objeví problematika managementu řízení školního stravování, vnější a vnitřní faktory i vnitřní zdroje školní jídelny, klíčové oblasti změn, důležitost spolupráce ředitele školy s vedoucí školní jídelny, vhodné a úspěšné strategie,  stimulace pracovníků k inovacím a změnám, techniky a formy týmové práce. Další část se bude věnovat bezpečnosti a ochraně zdraví, trendy ve školním stravování – pestrost stravy; požadavky rodičů na individuální stravování, bufety a nápojové automaty, nová legislativní opatření, projekty k podpoře zdravého stravování, pitný režim, poskytování informací, specifika stravování mimo školu aj. V průběhu programu bude prostor k diskuzi a výměně zkušeností.
 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno:        Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena