DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Agrese, šikana a proces jejich řešení na základní škole
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:A13-03-21-181
Datum konání:15. února 2018
Čas konání:.-.
Místo konání:ZŠ Olomouc, Spojenců
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Helena Adamusová,
Mgr. Renata Ježková
Organizační garant:PhDr. Milena Pítrová, pitrova@nidv.cz, tel.: , 731 503 726

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům ZŠ, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení


Popis programu

Seminář je zaměřen na oblast rozpoznání forem a příčin agrese, pochopení základních pojmů a příčin vzniku narušených vztahů v kolektivu. Obsah semináře se snaží formou přednášky odpovědět na otázku, jaké jsou vlivy dědičnosti, rodinného prostředí a společnosti na sílení agresivních tendencí jedince. Znalost podnětů a spouštěčů agresivního chování je podmínkou adekvátního chování pedagoga při řešení těchto situací u dětí nebo mládeže v prostředí základních škol. Součástí semináře jsou modelové situace konfliktního chování, ale i otázky agresivity a trestu - způsoby a formy trestání, pravidla při používání trestu a alternativní možnosti řešení agresivního chování - např. práce s tělem u agresivního jedince. Zde lektor využívá aktivizující metody diskuze a řešení problémů z praxe. Na semináři budou teoreticky vymezeny pojmy šikana, škádlení apod., budou uvedena stádia šikany a projevy šikanujícího chování – typy obětí, typy agresorů, s varovnými signály šikany. Seminář také nabídne metodiku řešení případu výskytu agresivního chování a šikany v praxi základních škol.


 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:          web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena