DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Agrese, šikana a proces jejich řešení na základní škole
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:A13-03-21-181
Datum konání:15. února 2018
Místo konání:ZŠ Olomouc, Spojenců
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Helena Adamusová,
Mgr. Renata Ježková
Organizační garant::PhDr. Milena Pítrová, pitrova@nidv.cz, tel.: , 731 503 726

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé speciálních škol
odborní pracovníci školních poradenských pracovišť
asistenti pedagoga
speciální pedagogové


Popis programu

Seminář je zaměřen na oblast rozpoznání forem a příčin agrese, pochopení základních pojmů a příčin vzniku narušených vztahů v kolektivu. Obsah semináře se snaží formou přednášky odpovědět na otázku, jaké jsou vlivy dědičnosti, rodinného prostředí a společnosti na sílení agresivních tendencí jedince. Znalost podnětů a spouštěčů agresivního chování je podmínkou adekvátního chování pedagoga při řešení těchto situací u dětí nebo mládeže v prostředí základních škol. Součástí semináře jsou modelové situace konfliktního chování, ale i otázky agresivity a trestu - způsoby a formy trestání, pravidla při používání trestu a alternativní možnosti řešení agresivního chování - např. práce s tělem u agresivního jedince. Zde lektor využívá aktivizující metody diskuze a řešení problémů z praxe. Na semináři budou teoreticky vymezeny pojmy šikana, škádlení apod., budou uvedena stádia šikany a projevy šikanujícího chování – typy obětí, typy agresorů, s varovnými signály šikany. Seminář také nabídne metodiku řešení případu výskytu agresivního chování a šikany v praxi základních škol.


 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno:        Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

     web © 2018 NIDV, IS Helen © Martin Kačena